Berfikiran positif memang dituntut kepada sesiapa sahaja untuk mengubah persepsi dan prasangka negetif anda. Jangan biarkan